By Hishamuddin Rais

Nilai dan moral

Saya menimbulkan perkara nilai dan moral ini kerana pada minggu ini saya terus membaca berita tentang agenda untuk mewartakan moral. Saya juga telah membaca beberapa kenyataan dasar moral dari pelbagai pertubuhan dan badan NGO. Saya juga ada membaca surat-surat di media dari beberapa individu tentang perkara yang sama. Kelihatan hampir kesemua berita dan tulisan yang saya baca ini melihat moral sebagai sesuatu yang boleh direkayasa melalui undang-undang dan akta.

Bagi saya, mengawal moral melalui undang-undang dan akta ini sebagai satu yang sia-sia. Melarang individu berpegang tangan, bermesra, bercium atau bercumbuan, pada anggapan saya, bukan tugas daulah. Tidak ada daulah yang akan dapat mematahkan berahi keinginan individu melalui undang-undang dan penghukuman. Memang ada daulah yang wujud pada satu ketika dahulu atau masih wujud pada hari ini, yang telah cuba memunculkan segala bentuk perundangan dan akta, untuk mengawal moral warganya. Semuanya menemui jalan buntu.