Penduduk Puchong kini sudah boleh bernafas lega apabila Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mengesahkan bahawa projek kontroversi pembinaan insinerator telahpun dikeluarkan daripada Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (KLSP2020).