BERITA Malaysiakini

LUAS: SYABAS perlu lebih profesional dalam isu air

News  |  Diterbitkan  |  Dikemaskini

Pemantauan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) di tujuh empangan dan sungai-sungai utama di Selangor mendapati kedudukan paras air di semua muka sauk bagi keperluan loji pembersihan air adalah baik dan tidak membimbangkan.

Pegawai penerangan LUAS, Ishak Kamaruzaman berkata, sumber air di Selangor masih dalam keadaan yang mencukupi dengan taburan hujan yang tinggi dicatatkan di banyak kawasan terutamanya kawasan tadahan air.

"Secara purata, paras air di empangan pada tahun ini adalah meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya," katanya dalam satu kenyataan semalam.

Oleh itu, katanya, dakwaan Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) bahawa rizab air semakin menyusut adalah satu kenyataan yang tidak profesional kerana ianya telah memberi gambaran yang salah tentang kebolehdapatan sumber air di negeri Selangor.

Secara terperinci, kata Ishak, kedudukan tahap simpanan air empangan pada 20 September 2011 adalah seperti yang berikut :

1. Empangan Sungai Selangor pada tahap 78.34 peratus.

2. Empangan Sungai Tinggi pada tahap 85.78 peratus.

3. Empangan Batu pada tahap 100 peratus (melimpah).

4. Empangan Klang Gate pada tahap 100 peratus.

5. Empangan Tasik Subang pada tahap 95.64 peratus.

6. Empangan Sungai Langat pada tahap 100 peratus (melimpah)

7. Empangan Sungai Semenyih pada tahap 100 peratus (melimpah)

Berdasarkan pemantauan itu, tambahnya, dapat di buat kesimpulan seperti yang berikut:-

i) Purata paras air empangan pada tahun 2011 adalah meningkat berbanding tahun sebelumnya;

ii) Taburan hujan yang turun di kawasan tadahan air empangan adalah tinggi;

iii) Taburan hujan yang rendah bagi Empangan Sungai Selangor pada bulan Jun dan Julai adalah 48.11mm dan

49.26mm. Manakala taburan hujan yang rendah bagi Empangan Sungai Tinggi pada bulan Jun dan Julai adalah 182mm dan 110mm. Bagaimanapun pada bulan Ogos dan September taburan hujan kembali kepada keadaan purata iaitu 200mm;

"Semenjak 2011, semua empangan dalam keadaan yang baik dan cukup untuk membekalkan sumber air kepada semua loji-loji pembersihan air di Selangor yang dikendalikan oleh syarikat konsesi air dan diagihkan oleh SYABAS.

"Apa yang perlu ditegaskan di sini, bahawa SYABAS adalah pihak yang bertanggungjawab dalam memastikan rizab air bersih dalam tahap 10 peratus. Namun apa yang pasti adalah rizab air bersih berada pada tahap 3 peratus hingga 5 peratus kerana loji tidak berupaya menambah pengeluaran.

"Sebagai syarikat konsesi yang bertanggungjawab untuk membekalkan air bersih kepada rakyat, SYABAS sepatutnya mengambil usaha untuk mengatasi masalah ketidakupayaannya dalam memastikan rizab air bersih berada dalam tahap yang baik," tegas Ishak.

SYABAS, katanya, perlu melihat teknologi terkini untuk merawat sumber air dan menaiktaraf loji-loji sedia ada bagi menambah kapasiti loji pembersihan air tersebut.

"Jika ada pun krisis air, ianya disebabkan oleh kegagalan loji pembersihan air untuk sentiasa memastikan bekalan air bersih mencukupi.

"Secara keseluruhannya, negeri Selangor mempunyai sumber air yang mencukupi untuk memenuhi permintaan.

"Langkah yang sewajarnya perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan loji pembersihan air untuk memenuhi unjuran permintaan dan rizab air bersih," tambah Ishak.