thumbnails
thumbnails
thumbnails
thumbnails
thumbnails
 Back to homepage
mk-logo
KINILENS
Perbetul arah kiblat

LENSAKINI | Timbalan Ahli Falak Negeri Selangor, Sukiman Sangat, menggunakan alat teknologi terkini dan rujukan terpiawai (kaedah bayang matahari ketika matahari atas kaabah) bagi menentukan arah kiblat yang tepat ketika program Istiwa A'dzam.

Istiwa A'dzam ialah kedudukan Matahari tepat berada di atas Kaabah. Fenomena ini berlaku dua kali dalam setahun iaitu pada 28 Mei (5.18 petang) dan 16 Julai, jam 5.28 petang.